رنگ فوری سفید شیمی صفا (بی تک ) کد 524

ویژگی های محصول:

 • برند:شیمی  صفا
 • نوع رنگ:فوری
 • فام:سفید
 • نوع کاربرد:پوششی سلولزی
 • درصدجامد حجمی:30 5
 • درصدجامد وزنی:55 5
 • وزن مخصوص:1-5/1 گرم بر سانتی متر مربع
 • قدرت پوشش تنوری:10-8  متر مربع بر لیتر
 • زمان خشک  شدن سطحی: 20 تا30 دقیقه
 • زمان خشک شدن کامل:حداقل دو ساعت
 • وزن: 1و 4 و 18 کیلو گرم