رنگ ساختمانی آکریلیک سفید نیمه براق صفا آکریل مدل(S7)

ویژگی های محصول:

  • شرکت سازننده:شرکت  صفا شیمی
  • فام:سفید نیمه
  • مدل:(S7)
  • وزن:4 کیلو گرم
  • موارد مصرف:رنگ آمیزی سقف وپوشش داخلی ساختمان
  • حلال رقیق کننده:آب
  • زمان خشک شدن  سطحی:1ساعت
  • زمان خشک شدن عمقی:3ساعت