رنگ آکریلیک براق برتر نیپون کد870

ویژگی های محصول:

  • شرکت سازننده:شرکت نیپون وایرانیان
  • فام:سفید براق
  • کد:870
  • وزن:10 کیلو گرم
  • موارد مصرف:رنگ آمیزی سقف وپوشش داخلی ساختمان
  • حلال رقیق کننده:آب
  • زمان خشک شدن  سطحی:1ساعت
  • زمان خشک شدن عمقی:3ساعت
  • شستشو:2هفته بعد از اعمال رنگ