آستر آلکیدی (رنگ سوله) پارس آذر شیمی

ویژگی های رنگ سوله:

  • دارای پوشش مناسب سطح زیرین
  • مقاومت بالا در برابر عوامل جوی
  • دارای خاصیت خود آستری