حلال های شیمیایی

تینر ها موارد استفاده وسیعی دارند به طور معمول برای حذف رنگ از برس، غلتک ، تجهیزات وسطوح استفاده می شود.

کاربرد دیگر تینربرای رقیق کردن رنگ وکاهش ویسکوزیته رنگ برای اینکه بتوان آنه را در اپلیکاتور ها اسپری رنگ استفاده کرد.

انواع تینرها

  • تینر فوری
  • تینر روغنی
  • تینر اپوکسی
  • تینر پلی اورتان
  • اسپری تینر
  • تینر کوره ای
  • تینر شستشو